Kapitel 13. Nanomaterialer - muligheder og risici

/-/media/Centre/NanoDTU/laerebog/tretten_nanomaterialer/kap13_nanomaterialer_web_h200px_skygge.ashx

 

 

 

 

 

 

Nanomaterialer findes allerede i dag i en række produkter og debatten om nanomaterialers mulige risici fylder meget i medier. Den nyeste forskning viser, at nogle nanomaterialer kan være farlige for mennesker og miljø og en af fremtidens store opgaver er at inddrage overvejelser om risiko og miljøpåvirkninger, når vi bruger og udvikler nanoprodukter. I kapitel 13 forklarer forfatterne, hvad vi i dag ved om nanomaterialers mulige miljø- og helbredsmæssige risici, og hvad vi bør undersøge i fremtiden. Begreber som risikovurderinger, nanotoksikologi, oxidativt stress  og livscyklusvurderinger forklareser og sættes i ralation til nanomaterialer.

Download kapitlet her eller ved at klikke på billedet.