Kapitel 3. Designerpartikler forbedrer katalyse


Katalyse spiller en central rolle i moderne industri. For eksempel bliver stort set alle vores kemikalier, plastik og brændstoffer fremstillet ved hjælp af katalysatorer, der sætter gang i de kemiske reaktioner. Men trods den udbredte brug af katalyse er det først inden for de senere år, at fysikere og kemikere er begyndt at forstå, hvad der sker inden i katalysatorerne. Kapitel 3 handler om de fysiske aspekter ved katalyse og om betydningen af de katalytiske partiklers antal, form og størrelse for katalysatorernes effektivitet. Den nye viden bruger forskerne til at designe bedre katalysatorer.

Download kapitlet her (pdf) eller ved at klikke på billedet.   

Supplerende undervisningsmateriale

Til dette kapitel hører der udover supplerende læsning og links også regneopgaver og materialer til eksperimenter, der kan udføres på DTU og på skolerne.  

Regneopgaver  til download her (pdf) (NB: Ny version 25.08.08)