Kapitel 5. Fremtidens energiforsyning

/-/media/Centre/NanoDTU/laerebog/fem_fremtidens_energiforsyning/kap5_fremtidens-energiforsyning_web_h200px_skygge.ashx

 

 

 

 

 

 

Brændselsceller, der laver strøm fra hydrogen og elektrolyseceller, der laver hydrogen fra strøm kan blive en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Visionen for det miljøvenlige energisamfund er, at energi fra vedvarende energikilder bruges til produktion af hydrogen og andre brændstoffer i elektrolyseceller. I brændselsceller omdannes brændstofferne til elektricitet. Ved at ændre materialernes struktur på nanoskalaen udvikler forskerne billigere og mere effektive brændsels- og elektrolyseceller.

Download kapitlet her (pdf) eller ved at klikke på billedet.