Undervisning

 

På DTU undervises der i nanoteknologi i en række kurser, nemlig:

 

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 E1A, F1A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer 5 E4A
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10305 Videregående faststoffysik 5 E2B
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E1B, F1B
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2020 2.5 August
26290 Kemi i Nanoskala 5 E1B
33651 Metoder i mikro og nano fabrikation 5 OutsideSchedule
34032 Faststofoptik 5 E1B
34034 Lasere og fotoniske systemer 5 E1A
34041 Bølgelederoptik 5 F4B
34051 Nanofotonik 10 F1
34052 Ikke-lineær optik 10 E3
34053 Numeriske metoder i fotonik 5 F2A
34092 Nano-optik 5 E2A
42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier 5 January