DTU Management Engineering

 

Kontaktperson: Stig Irving Olsen, Lektor.

DTU Management Engineering (DTU MAN) er et generisk institut med tre primære forskningsområder: 1) Systemer til beslutningsstøtte, 2) Produktudvikling, design og innovation, 3) Udvikling af produktion og organisation. Afdelingen for kvantitativ bæredygtighedsvurdering er én af 6 afdelinger på DTU MAN. i Afdelingens forskningsfokus er på videnskabeligt funderede vurderings- og ingeniørmetoder og –værktøjer til beslutningsstøtte vedrørende miljømæssig og social bæredygtighed. Den metodologiske forskning og værktøjsudvikling fokuserer på kvantitative vurderinger af teknologier, produkter og systemer. Teknologier og systemer som hidtil har været adresseret er primært biomaterialer og –brændstoffer, nanomaterialer, kemikalier, affald, energi og afgrøder (genetisk modificerede). Et andet fokusområde er den videre udvikling af metoder til social LCA.

Forskning i nanoteknologi:

Bæredygtig udvikling er i stigende grad på dagsordenen bade nationalt og internationalt. Nanoteknologier har potentialet til at bidrage til en sådan udvikling men der er både fordele og ulemper. For eksempel er produktionen af nanomaterialer ofte meget energikrævende og de forbedrede funktioner som nanomaterialet bidrager med ved brugen af nanoteknologiske produkter skal kunne modsvare dette energiforbrug for at det er miljømæssigt bæredygtigt. Også de potentielle risici for menneskers og miljøets sundhed, som nanopartikler udgør, har været genstand for bekymring fra forskere, politikere og NGO’er. Formålet med kvantitativ bæredygtighedsvurdering er at vurdere sådanne aspekter og dermed bidrage til design og udvikling af mere bæredygtige nanoteknologier. I de sidste 7 år har anvendelsen af LCA til teknologivurdering, i særdeleshed nanoteknologier, været et væsentligt forskningsområde for afdelingen. Således er der blandt andet blevet gennemført bæredygtighedsvurderinger af nanoteknologier ved deltagelse i 4 internationale projekter, hvoraf det havde metodeudvikling som mål. Et projekt var Nanolifecycle (et projekt for UK food and environmental research agency ) som vurderede eksponeringen for CNT gennem produkters livsforløb. To EU-FP7 projekter  omhandlede bæredygtigheden ved anvendelse af funktionaliserede nanomaterialer i polymer kompositter.

Undervisning:

Et kursus (42348 – sustainable development of emerging technologies) gennemføres i samarbejde med DTU Nanotech. Derudover gennemføres adskillige kurser vedr. Generelle metoder til bæredygtighedsvurdering.

Nøglepersoner:

Stig Irving Olsen (lektor) er faculty staff. Desuden arbejder pt. tre PhD’er med anvendelse af bæredygtighedsvurderingsmetoder i teknologiudvikling.  Stig Irving Olsen er ekspert i tilpasning og anvendelse af livscyklusvurdering på nye teknologier og har flere års erfaring med nanoteknologier.

Udvalgte publikationer:

Omidvarnia F et al (2012) Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI 10.1007/s00170-012-4557-6; Grieger et al (2012) J Nanopart Res 14:958;Som et al (2010) Toxicology 269 (2-3) 160-169; Hansen et al (2007) Nanotoxicology, Volume 1, Issue 3, Pages 243 – 250; Franco et al (2007) Regulatory Toxicology and Pharmacology 48 (2007) 171–183

www.man.dtu.dk

Institutdirektør

Søren Salomo
Adjungeret Professor
DTU Entrepreneurship

Nøgleperson

Stig Irving Olsen
Lektor
DTU Management
45 25 46 68