Kapitel 1. Nanoteknologiens muligheder

/-/media/Centre/NanoDTU/laerebog/et_muligheder/kap1_nanoteknologiens-muligheder_web_h200px_skygge.ashx

 

 

 

 

 

 

Nanoteknologi er ikke bare én teknologi. Det er en fælles betegnelse for en lang række metoder, processer og produkter, der allerede i dag bliver brugt inden for mange forskellige områder og i fremtiden udbredes endnu mere. Kapitel 1 er et baggrundskapitel, der gennemgår en række begreber og definitioner, der er vigtige for læsningen af bogens øvrige kapitler. Desuden beskrives teknologiens baggrund og udvikling sammen med en kort præsentation af de øvrige kapitlers indhold. Kapitel 1 er derfor en god forberedelse for både lærere og elever til arbejdet med nanoteknologi i undervisningen 

Download kapitlet her (pdf) eller ved at klikke på billedet. 

 

Supplerende undervisningsmateriale

Opgaver

Spørgsmål - Forståelsesspørgsmål til kapitlet (Opdateret 2011)