Undervisning

 

På DTU undervises der i nanoteknologi i en række kurser, nemlig:

 

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 E1A, F1A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer 5 E4A
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10305 Videregående faststoffysik 5 E2B
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E2A, F2A
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2020 2.5 August
26290 Kemi i Nanoskala 5 E1B
33103 Slimhindens immunologi 10 E3A, E2B
33104 Immune System Anatomy & Development 5 F4B
33206 Transport i nanostrukturer 10 E3
33250 Halvlederkomponenters teknologi 5 F3B
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi 10 F2
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer 5 E3A
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 F5A
33270 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer 5 June
33281 Biomaterialer 5 F4B
33282 Polymermaterialers sammensætning og fysiske egenskaber 5 E5B
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi 10 E1
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi 5 F1B
33334 Molekylær diagnostik 5 F4A
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systemer 5 E4B
33355 Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) 10 E2
33422 Nanolitografi 5 January, June
33442 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik 5 January
33447 Koncepter og modellering i to-dimensionelle materialer 5 June
33470 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 June
33471 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 June
33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
33473 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 July
33474 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 July
33475 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 August
33476 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 August
33477 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 January
33478 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 January
33480 Højteknologisk iværksætteri 5 January
33481 Polymer mikrofabrikation 5 June
33483 Materialers biokompatibilitet 5 August
33491 Innovation workshop 5 OutsideSchedule
33525 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
33526 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 June
33527 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 July
33528 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 August
33529 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 January
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer 10 F2A, F2B
33630 Emner i avancerede lab-on-a-chip systemer 5 OutsideSchedule
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen 5 E1B
33651 Metoder i mikro og nano fabrikation 5 OutsideSchedule
33652 Emner i avanceret mikro og nanofabrikation 5 F, E
33681 Emner i moderne polymerkemi og -fysik 5 E, F
33682 Avancerede emner inden for biomaterialer 5 E, F
33690 Modul 1: Fra ide til projektplan i biotek- og farmaforskning 5 E4B, E3B
33691 Mikro- og Nanosensorer 5 August
33692 PolyNano Sommer Skole 5
33694 Drug delivery - ved brug af nano og mikro teknologier 5 August
33901 Mikro- og nanoteknologi i diagnostik og farmaceutisk udvikling 5 E3A
33902 Drug delivery 5 F5B
33903 Immunologi Journal Club 2.5 E, E
34032 Faststofoptik 5 E1B
34034 Lasere og fotoniske systemer 5 E1A
34041 Bølgelederoptik 5 F4B
34051 Nanofotonik 10 F1
34052 Ikke-lineær optik 10 E3
34053 Numeriske metoder i fotonik 5 F2A
34092 Nano-optik 5 E
42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier 5 January