Undervisning

 

På DTU undervises der i nanoteknologi i en række kurser, nemlig:

 

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 E1A, F1A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer 5 E4A
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10305 Videregående faststoffysik 5 E2B
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E2A, F2A
10530 SURFCAT Summer School on Reactivity for Sustainable Energy Conversion and Environmental Protection 2018 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2018 2.5 August
26290 Kemi i Nanoskala 5 E1B
33206 Transport i nanostrukturer 10 E3
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips 5 F3A
33250 Halvlederkomponenters teknologi 5 F3B
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi 10 F2
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer 5 E3A
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 F5A
33270 Design-Build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer 5 June
33281 Biomaterialer 5 F4B
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi 10 E1
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi 5 F1B
33334 Molekylær diagnostik 5 F4A
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems 5 E4B
33355 MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) 10 E2
33422 Nanolitografi 5 January, June
33442 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik 5 January
33470 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 June
33471 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 June
33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
33473 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 July
33474 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 July
33475 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi 5 August
33476 Mikro-3W: Eksperimentel halvlederteknologi 5 August
33480 Højteknologisk iværksætteri 5 January
33481 Polymer mikrofabrikation 5 June
33482 Materialers biokompatibilitet 5 June
33483 Materialers biokompatibilitet 5 August
33525 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
33526 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 June
33527 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 July
33528 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 August
33529 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 January
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer 10 F2A, F2B
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen 5 E1B
33652 Emner i avanceret mikro og nanofabrikation 5 OutsideSchedule
33681 Emner i moderne polymerkemi og -fysik 5 E, F
33682 Avancerede emner inden for biomaterialer 5 OutsideSchedule
33691 Mikro- og Nanosensorer 5 August
33692 PolyNano Sommer Skole 5
33694 Drug delivery - ved brug af nano og mikro teknologier 5 August
33901 Mikro- og nanoteknologi i diagnostik og farmaceutisk udvikling 5 E3A
33902 Drug delivery 5 F5B
34032 Faststofoptik 5 E1B
34034 Anvendt fotonik 5 E1A
34041 Bølgelederoptik 5 F4B
34051 Nanofotonik 10 F1
34052 Ikke-lineær optik 10 E3
34053 Numeriske metoder i fotonik 5 F2A
34092 Nano-optik 5 E
42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier 5 January